Úvod

Ježíš zemřel i kvůli tobě, vzal na sebe všechny tvé hříchy a nabízí ti Nový život. Ježíš nepřišel na svět, aby tě odsoudil, ale zachránil. viz. Jan 3:16

Pokud se rozhodneš přijmout vírou tuto pravdu:

Ježíš Kristus je Boží syn, zemřel na kříži pro tvoje hříchy, Bůh jej třetího dne vzkřísil z mrtvých, pak budeš SPASEN-ZACHRÁNĚN!

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Bible, Řím. 10:9

Můžeš se nahlas takto modlit:

Vyznávám Pánu Bohu, že jsem hříšník, že Pán Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy a vstal z mrtvých pro moje ospravedlnění. Nyní Ježíše přijímám a vyznávám jako svého Pána a Spasitele.

Pokud jsi tak učinil, dej nám o sobě vědět na tento e-mail slovozivotapv@gmail.com nebo adresu:
Slovo života,Vápenice 7,796 01 Prostějov.

Rádi ti, pokud žiješ daleko, pošleme BIBLI, která je láskyplným dopisem od Boha pro tebe. Pokud nejsi zdaleka, přijď za námi  a my ti BIBLI předáme osobně a pomůžeme ti dále budovat osobní vztah k Ježíši Kristu.

Přeji vám, aby jste poznali Pravdu, neboť Pravda vás učiní svobodnými.  Bible, Jan 8:32

Vítáme vás na stránkách SLOVA ŽIVOTA Prostějov.

Comments are closed.