Úvod

Ježíš zemřel i kvůli tobě, vzal na sebe všechny tvé hříchy a nabízí ti Nový život. Ježíš nepřišel na svět, aby tě odsoudil, ale zachránil. viz. Jan 3:16 Pokud se rozhodneš přijmout vírou tuto pravdu: Ježíš Kristus je Boží syn, zemřel na kříži pro tvoje hříchy, Bůh jej třetího dne vzkřísil z mrtvých, pak budeš SPASEN-ZACHRÁNĚN! Vyznáš-li svými […]